Det gäller att hitta balansen när man känner sig stressad