Distanshealing är en metod som ger resultat direkt