Jag märker hur många människor undervärderar sig själva