Man kan behöva tillföra kroppen rensande ämnen ibland