Passa på nu att ladda era stenar och saker ni vill rena