Det är många själar på andra sidan som vill få kontakt