Det fungerar utmärkt med distanshealing per telefon