Känner du inre stress eller bara har mycket runt dig?