Känslomässig intelligens, personlig utveckling och medial utveckling