Vi tänder andra ljuset i advent och mina tankar far runt